Ważne informacje

Sprawdzony obiekt

Nasz obiekt można sprawdzić w UM Zakopane pod numerem ewidencyjnym: 128/2000

Sprawdzone firma

Naszą firmę można sprawdzić w CEIDG pod numerem NIP: 736-104-85-23